MILLINE ON
SINU LEMMIK
MUST?

Must leib on iga eestlase laual läbi aegade aukohal olnud. Milline Must võiks Sinu lauda troonida?

IGA NÄDAL
AUHINNAKS
1x Smegi röster
10x Musta kingikotti